ที่แรกไม่ยอม ไม่อยากให้เย็ด ทรมานเหี้ยรออะไรดูเลยมีเสน่ห์เหลือเกิน