หัวใจวาย เพราะ ไขมัน
หัวใจวาย เพราะ ไขมัน

หัวใจวาย เป็นอาการหนึ่งของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน มักเกิดในผู้สูงอายุ และไม่ได้เกิดเพียงชั่วข้ามคืน แต่เริ่มเดิมทีเราเรียกกระบวนการนี้ว่า ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตัน ซึ่งหัวใจไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างพอเพียง ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจน จนเซลล์ส่วนนั้นเริ่มตายไป
หัวใจวายมีด้วยการหลายสาเหตุ บางครั้งอาจจะไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดสาเหตุที่พบได้บ่อยได้แก่
–    หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบ (coronary heart disease)
–    เกิดจากปัญหาสุขภาพของกล้ามเนื้อหัวใจ ได้แก่โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ การติดเชื้อไวรัสบางตัวทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเกิดล้มเหลว (cardiomyopathy) กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง
–    ความดันโลหิตสูง (Hypertension)เมื่อความดันโลหิตสูงขึ้นทำให้กล้ามเนื้อหนาตัวต้องทำงานมากขึ้น และเกิดล้มเหลวได้
–    ลิ้นหัวใจ เช่น โรคหัวใจ รูมาติก rheumatic heart disease ทำให้ลิ้นหัวใจตีบ หรือมีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ
–    โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
–    โรคปอดเช่นโรคถุงลมโป่งพองก็สามารถทำให้หัวใจห้องขวาวาย
–    โรคเบาหวาน สาเหตุที่โรคเบาหวานมักจะมีโรคหัวใจ คือผู้ป่วยมักจะอ้วน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
–    หัวใจเต้นผิดปกติ อาจจะเต้นผิดจังหวะ เต้นช้าเกินไป หรือเต้นเร็วเกินไป ทำให้หัวใจไม่สามารถส่งถ่ายเลือดได้อย่างเพียงพอ
–     สารพิษ เช่น สุรา หรือยาเสพติด ซึ่งจะทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ
–     ผู้ป่วยที่มีโลหิตจางมากก็ทำให้เกิดหัวใจวาย
–     ผู้ป่วยคอพอกเป็นพิษ
จะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักส่วนใหญ่ของอาการหัวใจวาย ล้วนเกิดจากโรคอันเกิดจากการที่ร่างกายสะสมไขมันมากเกินไป โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตัน ซึ่งเป็นภาวะที่ไขมันหรือแผ่นคราบไขมันมีการสะสมที่ผนังหลอเลือดแดงและอุดตันการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ โดยผู้ป่วยมักจะมีประวัติเจ็บและแน่นหน้าอกมาก่อน สำหรับผู้ที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างเฉียบพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายไปบางส่วน หากบริเวณที่ตายกินบริเวณกว้างก็อาจจะเกิดหัวใจวายเฉียบพลัน
การดูแลตนเองเมื่อมีหลอดเลือดแดงแข็ง เพื่อป้องกันหัวใจวาย คือ
1.    ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการดูแลในเรื่องอาหาร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ได้แก่ เลิกบุหรี่ ออกกำลังกาย เคลื่อนไหวร่างกายเสมอ จำกัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีอารมณ์ จิตใจ เบิกบาน แจ่มใส เข้าใจชีวิต ยอมรับความจริง ลดความเครียด ควรกินอาหารมีประโยชน์ 5 หมู่ให้ครบทุกวัน
2.    รักษาควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และ โรคบาหวาน
3.    ควบคุมน้ำหนัก และลดน้ำหนักเมื่อเป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเกิน ด้วยการควบ คุมอาหาร และการออกกำลังกาย และ/หรือตามคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล
4.    ควรไปตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อดูการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาล ไขมันในเลือด และการทำงานของไต เพื่อคัดกรองความผิดปกติต่างๆ และทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที